Min kamp mot Håbo kommuns inkompetens och dess brott mot FN’s barnkonvention

Flera filmer kommer att publiceras här. Jag kommer nu göra 1 film om varje fråga som lämnats obesvarad av samtliga instanser i Håbo kommun.

 

 

 

 

I Håbo gäller inte FNBKV min son vägras resor från min adress sedan har man betalat ut 1 miljon för mycket utan att märka något och som total förnedring mot skattebetalarna tänker man efterskänka en del av beloppet till Bålsta taxi, Denna Håbo maffia har jag kämpat emot sedan feb 2012. De flesta yrken kräver något form av kompetensbevis, men kommunpolitiker har ingen sådant krav på dom som leker med våra skattemedel.                                                          http://www.haboportalen.se/foretag/5242-fult-pahopp-pa-balsta-taxi.html

 

Nyss mejlades denna JO-anmälan in.
Kontaktuppgifter

Förnamn: Hans-Göran
Efternamn: Karlsson

Gatuadress: Hässjevägen 11
Postnummer: 74431
Ort:Heby
Telefon (dagtid): 070-3103369
Mobil: 070-3103369
E-post: ynfynf666@gmail.com

Mot vem riktas anmälan
Myndighet och/eller tjänsteman som anmälan riktar sig mot
Håbo kommunstyrelse + Carina Lund Moderaterna + Agneta Hägglund Socialdemokraterna + Kommundirektör Per Kjellander + Skolförvaltningschef Hans Elmehed.

Eventuellt ärende- eller diarienummer hos berörd myndighet
Har ej skapats av Håbo trots att frågan ställdes första gången 2012

Beskrivning av ärendet
Beskriv vad som hände och när det ägde rum [rutorna begränsar inte hur mycket text man kan skriva in, texten ”rullar” i rutan]

Min son framförde viljan att ta sitt liv till Gransäterskolans personal i Februari 2012. Gransäterskolan hade elev självmord 2007 då en 14 årig flicka. Jag har sedan det inträffade krävt att få veta vad skolan har för handlingsplan vid självmordshot, och om ingen handlingsplan finns varför. När skall en sådan i så fall upprättas. Långsam handläggningstid JO har nyligen kritiserat Håbo på mina klagomål för detta 16/1-2015 Dnr: 5059_2014

På vilket sätt anser Ni att myndigheten/tjänstemannen har agerat felaktigt?
Förvaltningslag (1986:223)
Myndigheternas serviceskyldighet

4 § Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.
Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.
Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta.

Allmänna krav på handläggningen av ärenden
7 § Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid handläggningen skall myndigheten beakta möjligheten att själv inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter, om sådana behövs. Myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt skall myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att göra.

Barnkonsekvens analys regerings propp 2009/10:232

1/3-2015 publicerad jag en youtube video där jag ställde frågorna från 2012 på nytt. Valde video eftersom jag inte når fram till beslutsfattarna med det skrivna ordet. Mail text + youtube videons länk lämnas nedan övriga upplysningar

Övriga upplysningar
Göran Carlsson
1 mars
till Kommunstyrelsen, Carina, Agneta, hans.elmehed, Per, anita-carlsson, Advantage, abc.uppsala, abc, Viktor, amelia.andersd., ardalan, Thomas, fredrik.malmbe., bris.mitt, Clas, debatt, EnköpingsPosten, Jonas, erik.paulsson.., ekot, eva.nordstrom, Frida, Fria, forvaltningsra.

Hej Håbo kommunstyrelse.
Jag når inte fram till er med det skrivna ordet. Så från och med nu kommer jag att ställa om alla obesvarade frågor som ansvariga vägrat svara på sedan Februari 2012. En fråga i taget kommer att ställas via min youtube kanal. Jag har väntat och väntat nu är det slut på det min relation med min son med ett funktionhinder har nu fått ALLA psykiska men som jag varnat för som konsekvens av att bryta mönster för ett barn med detta funktionshinder. Nu skall BYKEN TVAGAS OFFENTLIGT.

https://www.youtube.com/watch?v=EtgPoC_aaE8

Hälsningar: Göran Carlsson i Heby
Bifogade filer: JObeslut20150116.pdf

Standard